POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ

L’Usuari ha d’assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades adquirides un cop feta la compra. No poder assistir a l’espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la devolució.

Només es podran anul·lar entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a l’Ajuntament.

En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercir el dret de desistiment o resolució previst a la normativa de consumidors i usuaris perquè aquest dret està exclòs per als serveis relacionats amb activitats d’oci o esbarjo, d’acord amb el que estableix l’article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Per a sol·licitar la devolució i cancel·lació  del productes adquirits a la web s’ha de sol·licitar mitjançant correu electrònic a l’adreça registre@camprodon.cat, exposant de forma clara les raons per les quals es sol·licita la devolució.

Go to Top