POLÍTIQUES D’ENTREGA

Si el procés de compra es completa correctament, la compra serà confirmada en pantalla, facilitant-ne el número de comanda.

El número de comanda identifica de manera única la compra efectuada per l’Usuari i és la forma d’identificació de la compra en cas que ens volgués fer alguna consulta.

Addicionalment, l’Usuari rebrà, a l’adreça de correu electrònic facilitada, un correu electrònic de confirmació de compra. L’email de confirmació de compra no podrà ser utilitzat com a entrada per accedir a l’esdeveniment. Les entrades podran ser descarregades des del correu electrònic de confirmació de compra.

L’Usuari que adquireixi entrades podrà imprimir directament les entrades a casa en format PDF (Print at Home).

No es fan enviaments amb correu ordinari, totes les entrades són entregades a través del correu electònic de confirmació de compra.

L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament de les entrades no arribi a realitzar-se a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte.

Go to Top